Privacy Statement

Privacy Statement

De verkiezing Retailer of the Year Nederland is een initiatief van Q&A Insights BV. Q&A Insights BV is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie Retailer of the Year Nederland worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A Panel Services BV.

Uitgebreid:

De bewaking van uw privacy is voor de organisatie van de verkiezing Retailer of the Year Nederland prioriteit nummer één. Q&A houdt zich aan de volgende regels om uw privacy te bewaken:

1Q&A zal nooit uw persoons- en/of contactgegevens* verhuren of verkopen aan derden zonder expliciete toestemming van u.


2Q&A zal nooit uw persoons-, contact- en achtergrondgegevens delen met een andere deelnemer van de verkiezing Beste Winkelketen van Nederland, tenzij u allebei expliciet heeft aangegeven deze gegevens met elkaar te willen delen.


*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy reglement of over de uitvoering van het reglement, richt u zich dan via e-mail tot info@retaileroftheyear.nl.